Google+ Followers

Friday, January 24, 2014

බුද්ධ මාර්ගය සහ ගුරු මාර්ගය


බුද්ධ මාර්ගය සහ ගුරු මාර්ගය

  ගුරුවරයා ලෞකික දර්මයක් පිළිගන්නෙක් බැවින් ලෝකෝත්තර වූ නිවන සොයා යන්නට උපදෙස් දෙන්නේ ද යම් ලෞකික දර්මයක් පිළිගැනීම තුලිනි. දර්ම පිළිගත් ගුරුවරයා එම දර්ම පිළිගැනීම සහ අනුගමනය කිරීම තුලින් ම සත්‍ය සොයති. මෙම ක‍්‍රියා දාමය තුල කායික සහ මානසික වීර්යය යම් තරමකින් හෝ ඇත.

 

යමෙක් ලෝකයෙන් එතෙර වූ බුද්ධ දකින්නේ, දර්ම පිලිපැද අනුගමනය කිරීමෙන් බුදුන් දකින්නට නොහැකි බව දැකීමෙනි. එම නිසා බුදු කෙනෙක් ඉන්ද‍්‍රියන් හරහා ග‍්‍රහනය කරගත් දර්ම හරහා සත්‍ය දකින්නට තවත් කෙනෙකුට උපදෙස් දෙන්නේ නැත. ගුරුවරයෙක් දේශනා කරන දර්ම පිළීගැනීමෙන් හෝ ප‍්‍රතික්‍ෂෙප කිරීමෙන් සත්‍ය සොයා යන ස‍්‍රාවකයාට බුදු කෙනෙක් දේශණා කරන දර්ම පිළිගැනීමෙන් හා ප‍්‍රතික්‍ෂෙප කිරීමෙන් තොර වූ මැද මාර්ගය දැකීම පහසු කරුණක් නොවෙයි.

 

 බුදුන්ගේ මාර්ගය තුල වීර්යයක් නැත. නතර වී සිටීමක් ද නැත. දර්ම අනුගමනය කිරීමක් හෝ පිළීගැනීමක් නැත. එය දැකීමකි. මෙවැනි වූ මාර්ගයක් බුදුන් දේශණාකරන විට එවැනි වූ මාර්ගයක් දකින්නට තරම් ප‍්‍රඥාව නොමැති අය බුදුන්ගේ මාර්ගය ට එරෙහි වීම පුදුමයට කරුණක් නොවෙයි. අනෙක් අතට ගුරුවරයා යම් ක‍්‍රියා මාර්ගයක් කියාදෙන විට අනුගාමිකයාට මිය යන තුරු කිරීමට යම් කාර්යයක් ඇති බැවින් බොහෝ දෙනෙක් ගුරු මාර්ගයම අනුගමනය කිරීමට කැමති වෙති.   

තිස්ස සේනානායක

comments

"නිකං සිටියාම බුදුන් දැකිය හැකි බවයි." isn't this also an extreme? the effort/ tiring is one end and doing nothing is other end..... that is what Ogah Tharana sutta says......

Tissa: yes, you are right නිකන් හිටියොත් ගිලෙනවා උත්සාහ කලොත් සුලියට (සංසර චක්‍රයට) අහුවෙනවා. අන්ත වලට නොවැටී ගමන යන්න ඕන. මෙය ඉතා පැහැදිලි ගමනක්. සැක ඇතිකර ගත්තට කමක් නැහැ. නමුත් මෙම මාර්ගය විවුර්ත වෙලයි තියෙන්නේ.

I think every one know what happened to this small monk (who was unable to memories single damma.) when he is repeating this above sentence many time by robbing a clear cloth by his hand. Cloth got dirty and at last he saw the Vision.

Yes good point Upul. The Chulla panthaka monk used effort to remove the keles (Rajo Haranan) by rubbing the cloth. Finally he has seen that when he uses the effort to remove the keles, the keles are raised again and again by seeing the dirty cloths. He has seen that he cannot remove the keles by any effort.

People do the effort to see the truth until see ‘the effort is useless’ to see the truth.

ඔවු ජීවන මාර්ගය ,දහම ෙදකක් ෙනාව ඒකකි." නමුත් ජීවන මාර්ගය සහ ,දහම තුල සත්‍ය
නැත.

කැකිල්ලේ රජ්ජුරුවෝ 'Aarabatha'-->'Nikkamatha'-->'Unjatha'-->'Buddha Sasane'

කැකිල්ලේ රජ්ජුරුවෝ නතරව වීම් <==> Deep Sleep state <==> Kamma Watta.
මැද මාර්ගය <==> Dream Sleep state <==> Vipaka Watta.
ඉදිරියට යාම <==> Awake state <==> Klesha Watta.

Amila Hewagama Ananda@ "මම අදහස් ක ෙළ් ඔනෑම මාර්ගයකට අවතීර්ණවීමට යා යුතු පාර ෙම් යන ගමන තුළින් බවයි."

ඔබගේ මග කුමක්දැඉ මම නොදනිමි. නමුත් බුදුන් මාර්ගය දැනුමට ඔබ්බෙන් ඇත. එය මේ ලෝක ධර්මවලට හසු නොවේ.

 

කැකිල්ලේ රජ්ජුරුවෝ බුදුන් මාර්ගය = 'Eaa Soo A Maggo Na-Attha Na-Agnna' = There is No one called 'I' or 'You' in this Path.

කැකිල්ලේ රජ්ජුරුවෝ Why Dream Sleep State is 'මැද මාර්ගය'? That is because you can see our dreams are nothing but shadows we collected from our Awake State. But when we are in Dream Sleep our consciousness in not there. We do not know that we exist or not, we do not know whether we breath or not. If one can see The World As It Is that is Called Vidarshana. If one who is in Vidarshana see the world as shadows (shadows of light & dark). In Dream Sleep you can do anything, you can fly, you can run, you can jump from a building, someone can hit you, BUT nothing will happened to you. Why Gutama Buddha said ''Vipaka Watta'? that is because you will not collect any Kamma in this state. This is the Middle Path.

Ananda Wijayaratna Upul good explanation.
What about your "Anuppatthy Dahama" can you explain to me as....

Ananda Wijayaratna උපුල්,ඔබත් අනුෙසා්තගාමී ෙවලා ව ෙග්.ශ්‍රද්ධාව,භක්තිය ඔබ නිවරද මගින් අෑතට ෙගනයයි.කවුරැ කීවත් පිළිගන්න ඒපා.ඔබම දකින්න.ඔෙබ්
"ර ෙඡා් හරනං".....විගුහය හරි.


Senaka Somaratne පිළිගැනීම සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පවතින දැණුමට සාපේක්ෂක බව මට ඉතාම පැහැදිලියි. ඒ දෙකෙන්ම සිදුවනුයේ දැනටමත් දන්නා දෙයක් තව දුරටත් තහවුරු කර ගැනීමක්ම තමයි. නමුත් දැණුම නැමති සිරගේ සිර වී සිටින මට ධර්මය දැකීමට උත්සාහ කිරීමත් උත්සාහ නොකිරීමත් (ඕඝ තරණ සූත්‍රයට අනූව) යන කාරණය අලුත් තත්ත්වයක්, සිතා ගැනීමට අපහසු තත්ත්වයක් බව තමයි හැගෙන්නෙ. නමුත් උත්සාහ කිරීමත් උත්සාහ නොකිරීමත් යන කාරණය පුද්ගල බද්ධ බවද පැහැදිලියි (අර කැරකෙන කූඩුවේ ලේනා වගේ හැමදාම එකම තැන). ඒ නිසා ඕඝ තරණ සූත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමටද නොහැකියි. මාගේ ඇස් ඇර ගන්නට මෙය තව දුරටත් පැහැදිලි කරල දෙන්න ඔබට හැකි කමක් තිබේද?

ස්තුතියි.

Ananda Wijayaratna Senaka, "තහවුරු කර ගැනීමක්ම තමයි....." යනුද පිළිගැනීමකි.ප්‍රතිචාර නොදක්වා සිටීම මින් අදහස් නො වේ.මිනිසුන් වශයෙන් ගස්,ගල් වගේ ඉන්න තිබෙන අමාරැව වටහා ගන්න.ඉන්ද්‍රිය ඇත්නම් එසේ සිටීම නොකළ හැක.සිත ත්තුළ ප්‍රතිචාරයක් ඇතිවෙ.එනිසා ඕනෑම දෙයක් ඕනෑවට වඩා ඕනෑ නෑ කියා සිටිමු.හැබයි අවදියෙන්.
වෙන විදිහක් වචන තුළින් කෙසේ කියන්නද නොතේරේ.තිස්ස යම් අදහසක් ඔබට දේවි.

Tissa Mahima Senanayake @Senaka "පිළිගැනීම සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පවතින දැණුමට සාපේක්ෂක බව මට ඉතාම පැහැදිලියි."

ඔබේ පැහැදිලි බව දැකීමක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නයි ඕන. එය ඔබට අවශ්‍ය විදියට කරන්න බැහැ. දර්ශනයට පසු සත්‍ය දුටු කෙනෙක් නැහැ. දර්ශනයට පෙරත් සත්‍ය සොයා යන කෙනෙක් නැහැ.

Tissa Mahima Senanayake යමක පැහැදිලි බව ඉන්ද්‍රිය ගොචරයි. නමුත් දැකීම ඉන්ද්‍රිය ගොචර නොවෙයි.

Ananda Wijayaratna "පිළිගැනීම සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නොකර සැඩ පහර තරණය කරන්නේ
දැකීමෙන් මිස එසේ කිරීමෙන් නොවේ කීවොත් මම හරිද තිස්ස?

Tissa Mahima Senanayake yes you right. අපගේ ප්‍රමාදය කුමක්ද? එය අපේ උත්සාහයයි. විර්යය කරන තාක් කල් ප්‍රමාදයි. කිසිවක් නොකර සිටියොත් එයත් ඔබේ ප්‍රමාදයයි. කාලයට අසු වෙන්න එපා. සත්‍ය දකින්න වීර්ය කලොත් කාලයට අසුවෙයි. ආනන්ද වෙන්න.

Tissa Mahima Senanayake ඉන්න ගමන් ප්‍රශ්නයක් දෙකක් සාකච්චා කරන්න. තර්ක කරන්න. ගමන යන්න, ඇඟට ගන්න එපා. club එකට ගිහින් පොඩි game එකකුත් කරන්න.

Ananda Wijayaratna ඇත්තටම ඒකම තමයි අත් දකින සැනසීම නිවන මේ මොහොතෙම.

Tissa Mahima Senanayake ඇත්තටම....