Google+ Followers

Wednesday, February 12, 2014

තෝරාගැනීම ඔබ අතේ දුවේ, පුතේ


සොභා දහමේ
චමත්කාරජනක නිමාවක් වන
ගැහැණු-පිරිමි සම්බන්ධතාවය,
ආකර්ෂණය,
ලිංගික එක්වීම
ලෞකික වශයෙන්
විශාල සතුටක් ලබාදෙන අතර,
එය සතුටින් පවුල් ජීවිතයක් ගතකිරීමට උදව් වෙනවා.
එහෙත්,
ප්‍රායෝගිකව කසාදය අමිහිරි අත්දැකීම්
ලබා දෙන්නේ  ඇයි?
දික්කසාද වන ප්‍රමාණය ඇති විශාලය.
සමාජයට බියේ තනිවම දුක්පීඩා ගිලගනිමින්
කෙසේ හෝ දීගය කන උදවියද ඒ හා සමානය.
විවා පත්වීමට බියෙන් තනිකඩව සිටින පිරිස,
විකෘති ලිංගික සම්බන්ධතා පවත්වන පිරිසද ඇති මහත්ය.
උඩගු සිතේ මෙවලමක් වී
ඔබ සොඳුරු යෞවනය විනාසකිරීමට
ඉඩහැර තවත් බලා සිටිනවාද?
තෝරාගැනීම ඔබ අතේ දුවේ, පුතේ

Tuesday, February 11, 2014Ogha-Tarana Sutra- Crossing over the Flood

This is a very amazing Sutra. The eight fold path is explained very clearly in this Suthra using just one sentence. I have found this Sutra from my one of friends that translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu. The translator mentioned this Sutra as the ‘paradox’. Yes this is a paradox for every ordinary people. They cannot solve this paradox until see the Buddha. I am clearly say that there is no any path to see the truth other than eight fold path which explain in this ‘Ogha Tarana Sutra’. This is the path. Please read ‘Ogha Tarana Sutra’ and see the path to the truth.

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. Then a certain devata,(goddess) in the far extreme of the night, her extreme radiance lighting up the entirety of Jeta's Grove, went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to him, she stood to one side. As she was standing there, she said to him, "Tell me, dear sir, how you crossed over the flood."

"I crossed over the flood without pushing forward, without staying in place.

"But how, dear sir, did you cross over the flood without pushing forward, without staying in place?"

"When I pushed forward, I was whirled about. When I stayed in place, I sank. And so I crossed over the flood without pushing forward, without staying in place."

[The devata:] At long last I see a Brahman, totally unbound, who without pushing forward, without staying in place, has crossed over the entanglements of the world.

That is what the devata said. The Teacher approved. Realizing that "The Teacher has approved of me," she bowed down to him, circumambulated him -- keeping him to her right -- and then vanished right there.

Note: can you find the path to cross the Sansara without pushing forward and without staying in place?
Dr. Tissa senanayaka

ජීවිතය යටින් සියුම්ව ගලා යන බියක්

ජීවිතය  යටින්
සියුම්ව ගලා යන
බියක්
දුකක්,
එපාවීමක්,
කලකිරීමක්,
තනිකමක්,
විඩාවක් දැනීම
විසදුම???
තෝරාගැනීම  ඔබ අතේ

පුංචි සිතේ වස විස නැහැ, ලොකු සිත් වාගේ


පුංචි සිතේ වස විස නැහැ,
ලොකු සිත් වාගේ

දුවේ, පුතේ,
ජීවිතයේ කතන්දරේ
ලොකු මිනිස්සුන්ටත්
කියාල දෙන්නේ.

Anger falls back on you කෝපය, සතුරාට පෙර ඔබව ගිල දමයි.

Anger falls back on you කෝපය, සතුරාට පෙර ඔබව ගිල දමයි
One day the Buddha was walking through a village. A very angry and rude young man came up and began insulting him. "You have no right teaching others," he shouted. "You are as stupid as everyone else. You are nothing but a fake!"

The Buddha was not upset by these insults. Instead he asked the young man, "Tell me, if you buy a gift for someone, and that person does not take it, to whom does the gift belong?"
The young man was surprised to be asked such a strange question and answered, "It would belong to me, because I bought the gift."

The Buddha smiled and said, "That is correct. And it is exactly the same with your anger. If you become angry with me and I do not get insulted, then the anger falls back on you. You are then the only one who becomes unhappy, not me. All you have done is hurt yourself

Monday, February 10, 2014

රුවන් දොරටුව

"The Now" is the only moment when and where you can find what you have been looking for.
 ~ Thich Nhat Hanh
මේ ක්ෂණය /මොහොත- ඔබ සොයන දෙය සොයාගතහැකි එකම දොරටුව. රුවන් දොරටුව.

Life is teacher

 
 

Duality

Duality

 
"The people, who accept the knowledge, live with duality. Duality give us good and bad, up and down, poor and rich, higher cast and lower cast, God and devil etc.. We have learned all types of the duality from our childhood (from our elders). Once people learnt the duality, they would accept the duality as the truth. Then what they do? They always straggle to achieve their target. But, as an example, if someone’s target is to become a rich man, the target never can be achieved. Why? Rich is part of the duality and ‘rich’ is always with poor. You cannot find the ‘rich’ without ‘poor’.

The duality is the main source of the mental disease. The duality is created by knowledge; the knowledge is created by duality.

If there is no duality, there are no any types of mental complications. Ordinary people accept the duality, and create the problems. Enlighten one see the duality and conquer the problems.

Dr.Tissa Senanayake
-ආචාර්ය තිස්ස සේනානායක-

Saturday, February 8, 2014

මුලාව නිසා කාමය යටපත් කිරීමට වෙර දරන්නෝ

මුලාව නිසා කාමය යටපත් කිරීමට වෙර දරන්නෝ
ඉන්ද්රියන් වලින් සාදා ගත් ලෝකය කාම ලෝකයයි. ජීවිතය ලෙස හඳුන්වන්නේ මෙම ලෝකයයි. ඉන්ද්රියන් වලින් නිර්මාණය කර ගත් කාම ලෝකය නැති තැන ජිවිතයක් නැත. ජීවිතය මුලාවකි. නමුත් මුලාවෙන් නිදහස් වී සත් දකින්නේ කාම ලෝකයේ ජිවත් වන මිනිස් සත්වයා පමණි. යමෙක් මුලාව නිසා කාමය යට පත් කරන්නේ ඔහු/ඇය නිවන දුරස් කර ගන්නේය.
Dr. Tissa Senanayakaya

Monday, February 3, 2014


ධර්මය හසුරුවන්නා සසර ජය ගනියි. ධර්මයෙන් හැසිරවෙන්නා සසර ගමන් කරයි.

Someone who directs the Dhamma (knowledge), can see the truth. Someone who is directed by dhamma ( knowledge), cannot see the truth.
                                     Dr. Tissa Senanayaka

Saturday, February 1, 2014

කාලේන ධම්ම සාකච්චා


විවිධ ශාතෘවරුන් දේශනා කල ධර්ම ශ්‍රවනය කර එම ධර්ම පිළිපැදීමෙන් හෙම්බත් වූ කුරු රට කාලාම වැසියන් උදෙසා මේ කාලාම සුත්‍ර දේශනාව කර ඇත. මෙම සූත්‍රයේ බුදුන් වහන්සේ දස ආකාරයක පිළිගැනීම විවාදයට භාජනය  කරයි. එනම්

1.      ඇසීමෙන්

2.      පරම්පරාවෙන් ආ බව කීමෙන්

3.      පොත් පත්වල සඳහන් වූ පමණින්ම

4.      මෙසේ යැයි කී පමණින්

5.      ශ්‍රමණයින් කී පමණින්

6.      සුදුසුකම් සැලකීමෙන්

7.      තර්කයට එකඟ බැවින්

8.      න්‍යායට එකඟ බැවින්

9.      එහෙම නිසා

10.  තම දෘෂ්ටියට එකඟ නිසා පිළිගැනිම, මෙම කරුණු දහයයි.

ඉහත දැක්වෙන දස ආකාරයකට ධර්මය පිළිගැනිමෙන් මිනිස් සත්වයා දුකට පත්වෙන බව මෙම සූත්‍රයෙන් පෙන්වා දෙයි. මේ දස ආකාරය හැරුණ විට ධර්මය පිළිගත හැකි වෙනත් ආකාරයක් තිබේද යන්න ප්‍රශ්නයකි. බොහෝ දේශක තුමන්ලාගේ ධර්මයට අනුව, අසන දේ තමන්ගේ බුද්ධියෙන් පරීක්‍ෂාකර බලා පමණක් පිළිගත යුතු බව බුදුදහමෙහි එන මූලික ඉගැන්වීම බව කියවෙයි. තමන්ගේ බුද්ධිය නිර්මාණය වී ඇත්තේ අනුන්ගෙන් අසා පිළිගත් ධර්ම වලිනි. දැනගත් ධර්මයක්, පිළිගත් ධර්මයක් නොමැති තැන බුද්ධියක් ද නැත. එබැවින් බුද්ධිය තුල ඇත්තේ දෘෂ්ඨියකි. එය ඉන්ද්‍රිය පිළිගැනීමකි. ගණිතයේ සහ විද්‍යාවේ පදනම වන්නේ ද මේ දෘෂ්ඨියයි. එමනිසා තමන්ගේ බුද්ධියෙන් පරික්ෂා කර පිළිගැනිම යනු තම දෘෂ්ඨියට එකඟ වූ පිළිගැනීමකි (අංක 10). අනෙක් අතට තමන්ගේ බුද්ධියෙන් පරික්ෂා කරන්නේද තර්කයෙනි. එවිට එතන පිළිගන්නේද තර්කයට එකග වන බැවිනි (අංක 7).

බුද්ධ හැර අන් සෑම සාතෘවරයෙක්ම යම් ධර්මයක් දේශනා කර එම ධර්මය ප්‍රගුණ කිරීමට අනුගාමිකයාට උපදෙස් දෙයි. අනුගාමිකයා එම උපදෙස් පිළිගෙන ධර්ම ප්‍රගුණ කරයි. එවිට කාලාම සුත්‍රය ඔවුන්ගේ දේශනාවන්ට පටහැනි වන බැවින් මේ සාතෘවරු කරන්නේ කාලාම සුත්‍රය තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට ප්‍රතිසංස්කරණය කර දේශනා කිරීමයි. විමසා බලා පිළිගැනීමට උපදෙස් දීමඑවැනි සංස්කරණය කරන ලද ගුරු දර්මයකි. ඉන්ද්‍රිය මුලාවෙන් ග්‍රහණය කරගත් ධර්මයක් ඉන්ද්‍රිය මුලාවෙන් පැනනැගුන බුද්ධියෙන් විමසා බලා පිළිගැනීම බුද්ධ වචනය වන්නේ කෙසේද?

බෞද්ධයන් වන බොහෝ දෙනෙක් නිවන් දැකීමේ පරමාර්ථයෙන් පන්සිල් අටසිල් ආදී සිල්වෘත, විවිධ භාවනා ක්‍රම, චින්තනයෙන් නිදහස් වීම, මනසින් සියල්ල අතහැරීම ආදී ධර්ම අනුගමනය කරන බව අපි දනිමු. මේවා ගුරුවරුන්ගෙන් හෝ ත්‍රිපිටක ආදී පොත්පත් වලින් හෝ අසා කියවා දැනගෙන පිළිගත් ධර්ම වෙයි. පිළිගැනීමෙන් තොර අනුගමනය කිරීමක් නොමැති බැවින් ධර්ම අනුගමනය කරන්නේ ද පිළිගැනීමෙනි. අනෙක් අතට කාලාම සුත්‍රය ද ඔබ දැනගත්තේ ඇසීමෙන් හෝ පොත්පත් වලින් බැවින් එයද ප්‍රශ්න කිරීමට භාජනය වෙයි. කාලාම සුත්‍රය පිළිගතහොත් අනෙකුත් සුත්‍ර දේශනා පිළිගැනීම විවාදයට භාජනය වෙයි. එසේම කාලාම සුත්‍රය පිළිගැනීමප්‍රතික්ෂේප කරන බැවින් කාලාම සුත්‍රය පිළිගතහොත් එය කාලාම සුත්‍ර දේශනාවට ම පටහැනි වෙයි. මේ අනුව බලන කල බුදුන් වහන්සේ දේශනා කල දර්මය කුමක්ද යන්න කෙනෙකුගෙන් අසා දැනගත නොහැක. බුද්ධ වචනය යනු අවබෝධකරගත හැකි ධර්මයක් ද යන ප්‍රශ්නය ද මෙතැනදී පැනනගියි.

ගුරුවරයා විසින් විමසා බලා මගේ ධර්මය පිළිගන්නයයි දේශනා කරන විට ශ්‍රාවකයා සිතන්නේ තම ගුරුවරයා දේශනා කරන ධර්මය සත්‍ය බවත් එම සත්‍යතාව තහවුරු කරගැනීමට විමසා බලා පිළිගන්නා ලෙස දේශනා කරන බවත්ය. තමන්ගේ ඉන්ද්‍රිය ගෝචර බුද්ධියෙන් ගුරුවරයාගේ ධර්මයේ සත්‍යතාව තහවුරු කරගැනීමේ අවසාන ප්‍රතිපලය නම් ගවේෂණය අතරමග නතර වී ගුරුවරයාගේ ධර්මය පිළිගැනීමයි. ගුරුවරයා ද තමන් දේශනා කරන ධර්මය සත්‍ය බව පිළිගන්නා බැවින් ඔහුට අවශ්‍ය වන්නේ ද තමන්ගේ ධර්මය අනුගාමිකයා තුල තහවුරු කිරීම පමණි.

විමර්ශනයත් ගවේෂණයත් අතරමග නතරවෙන බැවින් පිළිගැනීම තුලින් අවසානයක් කරා යා නොහැක. අනෙක් අතට යමෙක් විමර්ශනය කරන්නේද තමන් මෙතෙක් අසා දැනගෙන පිළිගත් ධර්මතා වලින් බැවින් ගවේෂණය ආරම්භ කිරීමට තමන් යම් ධර්මයක පිහිටිය යුතුය. නමුත් යම් ධර්මයක් පිළිගැනීමෙන් විමර්ශනය හෝ ගවේෂණයක් ඇති නොවන බව ඔබටම පැහැදිලි වී ඇතයි මම සිතමි. එසේනම් මේ ගවේෂණය ආරම්භ වන්නේ කෙසේද? විවිධ සාතෘවරුන් බිහිවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එකිනෙකට වෙනස් වූ පරස්පර විරෝධී වූ දර්ම ශ්‍රවනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම තුලින්ම මේ ගවේෂණය ආරම්භ වෙයි. ගෞතම බුදුන් වහන්සේ කාලාම සුත්‍රය දේශනා කරන විට කාලාම වැසියන් යම් යම් ධර්ම තුල සිරවී සිටීමෙන් එය පැහැදිලි වන්නේ ඔවුන් ගවේෂණය ආරම්භකර තිබූ බවයි. කුරු රටට බුදුන්ගේ ආගමනය සිදුවන්නේ කාලාම වැසියන් මෙවන් විවිධ ධර්ම ප්‍රගුණ කර හෙම්බත් වී ඇති අවස්ථාවකදීය.

අප රටද දැන් එවන් අවදියකට එළැඹ ඇත. මෙම අවධිය කොපමණ උච්ච් අවස්ථාවකට පත් වී ඇද්දැයි කිවහොත් විවිධ ධර්මයන්ට තහංචි දැමීමට නීතිරීති පැනවීමට පවා රජයට බල කරන අවස්තා උදා වී ඇත. බුද්ධපහල වන්නේ මෙවැනි ධර්ම සාකච්චාවක් (වාදයක්) ඇති අවස්ථාවක දී බව තේරුම් ගැනීමට තරම් බුද්ධිය පහල වූ අය අද අල්පය. එකම ධර්මයක් සියල්ලෝම දේශනා කරන්නේ නම් එතන ධර්ම සාකච්චාවක් කොයින්ද? ‘කාලේන ධම්ම සාකච්චායනු උතුම් මංගල කරුණකි.

යමෙක් යම් දේශකයකු ගේ ධර්මයක් ප්‍රතික්‍ෂේප කරයි නම් එයින් ගම්‍ය වන්නේ ද ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ යම් ධර්මතාවයක් පිළිගන්නා  බවයි. එමනිසා ධර්ම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමද කාලාම සුත්‍රයට එකඟ නොවෙයි. ධර්මය පිළිගැනීමක් හෝ ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීමක් නැති තැන ඉතිරි වන ධර්මතාව කුමක්ද? ධර්මය කෙරෙහි ඇතිවන සැකය සහ ප්‍රශ්න නැගීම විමර්ශනයේ සහ ගවේෂණයේ මාර්ගය වුවත් පිළිගැනීම තුලින් සැකය දුරු කිරීමත්, ධර්මය තුලින් ලැබෙන තමන්ගේ ප්‍රශ්නයට අදාළ පිළිතුර පිළිගැනීමත් ගවේෂණය අතරමග නතර වීමට හේතුවෙයි. විවිධ ආකාරයේ ධර්ම දේශනා කරන සාතෘවරුන් දැන් බිහිවී ඇති බැවින් ඔබගේ ප්‍රශ්න වලට ඔබ පිළිගන්නා පිළිතුරුද ඔවුන්ගෙන් දැන් ලැබී ඇත. මේ ප්‍රශ්නයත් එහි පිළිතුරත් අතැති ඔබ සසර සැරිසරයි.

මෙතෙක් පැවත ආයේ ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ විසින් ශ්‍රවණය කර මා විසින් මෙසේ අසන ලදීයනුවෙන් දේශනා කරන ලද ධර්මයකි. කාලාම සුත්‍රය ට අනුව මෙම ධර්ම පිළිගැනීම විවාදයට ලක්වෙයි. එසේනම් සත්‍යය හෙවත් නිවන් දැකීමේ මාර්ගය කුමක්ද? ධර්ම පිළිගැනීමෙන් හා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් තොර වූ මේ සත්‍ය මාර්ගය කුමක්ද යන්න බුදුවරු පෙන්වා දෙන්නේ ධර්ම චක්‍ර පවත්වන සුත්‍ර දේශනාවෙනි. සියළුම බුදුවරු බුද්ධපහල වූ බව ලොවට හෙළි කරන්නේ අභියෝග කිරීමෙන් නොව ධම්ම චක්‍ර පවත්වන සුත්‍ර දේශනා කිරීමෙනි. ධම්ම චක්‍ර පවත්වන සුත්‍රය තමන්ගේ අත්දැකීමෙන් දේශනා කල හැක්කේ  බුද්ධ පහල වීමෙන් පසුව පමණි. මේ දේශනාව පොතපතකින් හෝ අසා දැනගත නොහැකි, තමන්ම දැකියයුතු දේශනාවකි.

ආචාර්ය තිස්ස සේනානායක